Oferta
Wyszukiwarka
Oferty dnia
Last Minute
First Minute
Oferty specjalne
Święta / SYLWESTER 2017/2018
DW KARKONOSZE - Świnoujście
Pensjonat JOWISZ- Świnoujście
OS TEMIDA Świnoujście
Willa Pod Gwiazdami - Kudowa Zdrój
Ferie Zimowe 2018
WIELKANOC 2018
MAJÓWKA 2018
Wczasy MORZE
Wczasy GÓRY
Rehabilitacja MORZE
Rehabilitacja GÓRY
Weekend listopadowy 2017
Andrzejki 2017
Wczasy dla SENIORÓW
Wczasy dla rodzin z dziećmi
Pobyt SPA
Weekend -Kudowa Zdrój
Warunki uczestnictwa

 Informacje
Goście na stronie: 56
Godzina: 9:21
Sobota, 18.11.17
Imieniny: Anieli i Romana

 Zdjęcie dnia


 Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH  ORGANIZOWANYCH PRZEZ

 BIURO TURYSTYCZNE BRATNIAK  Zezwolenie nr 127/54/00/2004

 

1. Przedmiotem umowy jest oferta zawierająca wykaz należnych uczestnikowi świadczeń.

2. Wyjeżdżając na wczasy należy zabrać : dowód osobisty (paszport), książeczkę ubezpieczeniową, skierowanie na wczasy.

3. Pobyt dzieci na wczasach bez ważnego skierowania jest zabroniony.

4. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy.

5. W wypadkach koniecznych sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy - ceny, terminu i programu imprezy, bądź anulowania imprezy. Sprzedający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, o ile niezwłocznie powiadomi uczestnika o zaistniałych zmianach.. Uczestnik w terminie 7 dni powinien zaakceptować zmiany, bądź zrezygnować z uczestnictwa w imprezie.

6. W przypadku rezygnacji z imprezy w trybie p.5 Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu 

     100 % wpłaconej kwoty przez Uczestnika.

7. Rezygnacja, odstąpienie od umowy, zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta wymaga  pisemnego oświadczenia. Biuro Turystyczne Bratniak w wyżej wymienionym przypadku potrąca koszty manipulacyjne. Wysokość kosztów uzależniona jest od faktycznie poniesionych kosztów związanych z rezerwacją dokonaną przez klienta. Klient może przekazać prawo do udziału w imprezie wskazanej przez siebie osobie trzeciej  spełniającej warunki udziału w imprezie turystycznej i nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

8. Przy zgłoszeniu Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości skierowania, pozostałą należność Klient winien wpłacić najpóźniej  21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak powyższych wpłat upoważnia biuro do rozwiązania umowy i potrącenia kosztów rezygnacji zgodnie z pkt.7 powyżej.

9. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w trakcie trwania imprezy bądź w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy w siedzibie sprzedającego lub jego agenta.

10. Reklamacje rozpatrywane są  do 14 dni od daty jej otrzymania przez B.T.Bratniak

11. W przypadku umowy nie zawierającej świadczeń ubezpieczenia, sprzedający nie odpowiada za brak polisy ze strony Uczestnika.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie Uczestnik poniósł z wyłącznej winy samego Uczestnika, osób trzecich lub z powodu siły wyższej.

13. Zawierając niniejszą umowę Klient deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala mu na udział w imprezie turystycznej.

14. BT Bratniak posiada gwarancję ubezpieczeniową w PZU.

15. W sprawach nieuregulowanych  "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                             
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 

 Code and design by new4mat.com Administracja